Meffert

SKY Bohdalecká

APLIKOVANÝ SYSTÉM

Systém: Meffert Therm WOOL – povrchová úprava PROFITEC, Interiéry nátěrem Ratio AIR P101

REALIZACE

2019 – 2021

MÍSTO REALIZACE

Bohdalecká a U Plynárny, Praha 10