Meffert

vnitřní zateplovací systém bez parozábrany redstone pura

Když vnitřní izolace - tak z redstone! Kapilárně aktivní, vlhkost regulující a minerální systém vnitřní izolace řady redstone „Interior Insulation (PURA)“ nevyžaduje parozábranu a je nehořlavý. Kapilárně aktivní, vlhkost regulující a minerální systém vnitřní izolace řady redstone „Interior Insulation (PURA)“ nevyžaduje parozábranu a je nehořlavý. Vnitřní zateplení bylo donedávna zatracované, ale v současnosti se používá více a více. Vnitřní zateplení na bázi kapilárně aktivních materiálů tolerující vznik kondenzátu je akceptováno odborníky v oboru a aktualizacemi ČSN 73 0540-2. Vnitřní zateplení řeší obvykle problém tam, kde není možno zateplit fasádu. To je případ historických budov. Následují případy nájemníků panelových domů, kteří se nemohou, zpravidla kvůli financím, dohodnout na zateplení celé fasády. Vnitřním zateplením je možno individuálně zateplit pouze jednu místnost, nebo jeden byt.

*VARIANTY MATERIÁLŮ – doporučená nabídka materiálů napříč značkami

*POMOCNÉ PRODUKTY

*DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

pracovní postup a materiály:

příprava podkladu:

Správná příprava podkladu je klíčovým krokem při instalaci zateplovacího systému a má významný vliv na výslednou kvalitu a trvanlivost celého systému. Rovinnost podkladu je zásadní pro zajištění rovnoměrného přenosu zatížení na izolaci. Jakékoli nerovnosti nebo výstupy z povrchu je třeba odstranit nebo vyrovnat. Čistota podkladu před instalací zateplovacího systému je třeba odstranit prach, mastnotu a separační vrstvy z povrchu. To zajistí lepší přilnavost izolace k podkladu a minimalizuje riziko oddělení vrstev. Vyzrálost podkladu zahrnuje posouzení jeho stavu a stability. Správná vlhkost podkladu je klíčová pro zabránění problémům s vlhkostí a plísněmi. Pevnost a soudržnost podkladu jsou rozhodující pro stabilitu a trvanlivost zateplovacího systému. Pokud existují nežádoucí vady, jako jsou nesoudržné vrstvy, je třeba je odstranit. Savé podklady by měly být penetrovány vhodným způsobem, aby se minimalizovalo riziko pronikání vlhkosti. Je důležité dodržovat pokyny uvedené v montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům. 

varianty MATERIÁLů:

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU:

Založení zateplovacího systému se provádí různými způsoby, nejčastěji pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejichž šířka odpovídá tloušťce izolantu. Lišty se připevňují na připravený podklad vodorovně pomocí zatloukacích hmoždinek. Pro vyrovnání nerovností podkladu se používá plastových vyrovnávacích podložek. Při napojování lišt je nutné ponechat mezi nimi 2–3 mm mezeru a lišty napojit pomocí příslušných spojek profilů. Založení musí respektovat aktuálně platné požární předpisy. Podrobné požadavky na správný způsob založení zateplovacího systému jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

varianty MATERIÁLů:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

Izolační desky a jejich lepení:

Nanášení lepící hmoty na tepelně-izolační desky se provádí vždy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou následně tvořila min. 40 % plochy izolační desky. Desky je vhodné lepit celoplošně, nebo ve formě obvodového pásu a v bodech lepidla v podélné ose desky (v místě budoucího umístění talířových hmoždinek).

Izolační desky se lepí bez mezer, na těsný sraz, ve vodorovných pásech, od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu v ploše i v rozích a koutech. Při lepení musí zůstat boční hrana izolantu, stejně jako spára mezi izolačními deskami, bez lepidla. Je nutné respektovat aktuální požadavky požárních předpisů -např.  při lepení izolantu může být, dle charakteru objektu, nutné vytvořit protipožární pásy z minerálního izolantu. Podrobné požadavky na správný způsob lepení izolantu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

základní vrstva A její VÝZTUŽ:

Základní vrstva a kvalita jejího provedení je velmi důležitá pro mechanickou odolnost a životnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy. Základní vrstva je tvořena systémovou stěrkovou hmotou a armovací tkaninou. Podrobné požadavky na správný způsob vytváření základní vrstvy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

varianty MATERIÁLů:

sklotextilní tkanina R131

Redstone Spachtelmasse

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

povrchová úprava:

Natřete nejprve štětcem nebo válečkem rohy a okraje. Potom velkým válečkem natřete zbývající plochy. Použijte váleček vhodný na nátěry interiérů. Abyste se vyhnuli viditelným napojením, navazující plochy natírejte bez pauzy jako jeden celek. Přitom vždy nejprve natřete 2–3 pruhy shora dolů, pak rozetřete křížem a nakonec opět shora dolů. Tím docílíte nejlepšího výsledku. Na váleček nevyvíjejte zbytečně velký tlak. Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25). Při krátkých pracovních přestávkách nástroje ponořte do barvy. Před nástřikem metodou Airless zředit vodou na potřebnou viskozitu. U běžných podkladů obvykle postačuje jeden nátěr s ředěním 0–5 % vodou. V případě silně kontrastních, nebo tmavých podkladů může být zapotřebí provést navíc jeden mezinátěr, ředěný max. 10 % vody.

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

OSTATNÍ INFORMACE K SYSTÉMU

Potřebujete poradit?
Vyberte si svého odborníka!

Lukáš Holčák
Obchodní ředitel

mob.   +420 602 118 803
email: lukas.holcak@meffert.cz

Jiří Davídek
Vedoucí regionálního prodeje Praha a střední Čechy

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Milan Nešpor
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVER

mob. +420 724 219 537
email: milan.nespor@meffert.cz

Vladimír Apltauer
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVEROZÁPAD

mob: +420 602 241 278
email: vladimir.apltauer@meffert.cz

Martin Kašpar
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – VÝCHOD

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Petr Mistoler
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – JIHOZÁPAD

mob. +420 602 221 209
email: petr.mistoler@meffert.cz

tel.   +420 601 084 627

email: meffert@meffert.cz

Stanislav Müller
Vedoucí regionálního prodeje Morava – JIH

tel.   +420 601 084 629
email: stanislav.muller@meffert.cz

Monika Viciánová
Externí vedoucí regionálního prodeje Slovensko

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Pavel Kabíček DiS.
Vedoucí logistiky

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Jak pracujeme?

Zajišťujeme rychlé dodání

Naše rozlehlé sklady jsou domovem všech našich produktů. Proto nemusíte zdlouhavě čekat na dodání. Do druhého dne už je zásilka na cestě k vám. Individuální zakázky dodáváme během pár dnů.

Mícháme odstíny na míru

Pracujeme se speciálními míchacími automaty. Protože je řídí počítač, jsou velice přesné. Díky tomu vám připravíme jedinečný odstín přesně podle vašich představ.

Používáme ColorStudio

ColorStudio nám umožňuje vytvořit vizualizaci barevného řešení fasády, nebo interiéru během několika minut. Výsledek je realistický a nabízí tvorbu vlastních odstínů, textur nebo ukázkových projektů.

Provádíme technické poradenství

Posoudíme objekt před zahájením realizace a navrhneme vhodné materiály a řešení přímo pro vás.

Poskytujeme školení

Provádíme odborná školení ke všem našim produktům a systémovým řešením sortimentu. Školení probíhá přímo v naší firmě Meffert. Na konci získáte Osvědčení o proškolení.

Dozorujeme na stavbách

Nejste si jisti, že povrchová úprava omítky je prováděna správně? Osobně se na stavbu dostavíme a zkontrolujeme správnost počínání. Předcházíme tak případným chybám.