Meffert

Meffert Therm RENOSAN - sanace ETICS

Staré zateplovací systémy mohou vykazovat řadu vad souvisejících s použitím nedostatečně kvalitních materiálů při jejich realizaci, nebo nedodržením správného postupu jejich aplikace. Kritické jsou zejména vady ovlivňující stabilitu těchto systémů s rizikem jejich spadnutí. Takto poškozené systémy není nutné nákladně snímat - je možné je plnohodnotně sanovat systémem certifikovaného injektovaného kotvení. Sanaci odpadávajících systémů lze v případě potřeby spojit se současným zdvojením vrstvy tepelné izolace a tím současně zlepšit tepelně-izolační vlastnosti systému. Injektované kotvení lze využít i při instalaci zateplovacích systémů na podklady, do kterých je obtížné kotvit běžnými talířovými hmoždinkami - do sendvičových podkladních materiálů (okály, dřevostavby, apod.), do podkladů s velkými dutinami, apod. Systém Meffert Therm Renosan je pro všechna tato použití certifikován.

*VARIANTY MATERIÁLŮ – doporučená nabídka materiálů napříč značkami

*POMOCNÉ PRODUKTY

*DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

pracovní postup a materiály:

příprava podkladu:

Správná příprava podkladu je klíčovým krokem při instalaci zateplovacího systému a má významný vliv na výslednou kvalitu a trvanlivost celého systému. Rovinnost podkladu je zásadní pro zajištění rovnoměrného přenosu zatížení na izolaci. Jakékoli nerovnosti nebo výstupy z povrchu je třeba odstranit nebo vyrovnat. Čistota podkladu před instalací zateplovacího systému je třeba odstranit prach, mastnotu a separační vrstvy z povrchu. To zajistí lepší přilnavost izolace k podkladu a minimalizuje riziko oddělení vrstev. Vyzrálost podkladu zahrnuje posouzení jeho stavu a stability. Správná vlhkost podkladu je klíčová pro zabránění problémům s vlhkostí a plísněmi. Pevnost a soudržnost podkladu jsou rozhodující pro stabilitu a trvanlivost zateplovacího systému. Pokud existují nežádoucí vady, jako jsou nesoudržné vrstvy, je třeba je odstranit. Savé podklady by měly být penetrovány vhodným způsobem, aby se minimalizovalo riziko pronikání vlhkosti. Je důležité dodržovat pokyny uvedené v montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům. 

servisní kotvení:

Při servisním kotvení se nejprve do původního systému a podkladu (nosné konstrukce) vyvrtají otvory pro injektované kotvy dle kotevního plánu. Otvory pro kotvení injektovanými kotvami musí být kolmé k rovině povrchu. Při vrtání se nesmí zbytečně poškodit povrch stávajícího systému. Do vybraných otvorů se dočasně umístí montážní přípravky fixující původní, narušený systém do původní polohy. Poté se instalují injektované kotvy. Po cca 24 hod. se montážní přípravky odstraní.

Počet a druh injektovaných kotev by měl být určerný projektem, nebo statickým výpočtem. Pro návrh kotvení konkrétní skladby nás kontaktujte. Podrobné požadavky na správný způsob přípravy povrchu izolantu a kotvení injektovanými kotvami  jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

ZÁKLADNÍ VRSTVA A JEJÍ VÝzTUŽ:

Základní vrstva a kvalita jejího provedení je velmi důležitá pro mechanickou odolnost a životnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy. Základní vrstva je tvořena systémovou stěrkovou hmotou a armovací tkaninou. Podrobné požadavky na správný způsob vytváření základní vrstvy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

varianty MATERIÁLů:

Sklotextilní síťovina R131

Sklotextilní síťovina R117


düfa Lepicí a stěrková hmota A – LHA

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní). Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.

Pozor, tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému. Přehřívání povrchu zateplovacího systému může při výběru příliš tmavého barevného odstínu způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se proto nedoporučují odstíny s HBW méně než 25. Teplotní zatížení povrchu ETICS doporučujeme u odstínů s HBW ≤ 25 snížit použitím IR barevných pigmentů Meffert AG. Podrobné požadavky na správný způsob provedení povrchové úpravy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

OSTATNÍ INFORMACE K SYSTÉMU

Potřebujete poradit?
Vyberte si svého odborníka!

Lukáš Holčák
Obchodní ředitel

mob.   +420 602 118 803
email: lukas.holcak@meffert.cz

Jiří Davídek
Vedoucí regionálního prodeje Praha a střední Čechy

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Milan Nešpor
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVER

mob. +420 724 219 537
email: milan.nespor@meffert.cz

Vladimír Apltauer
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVEROZÁPAD

mob: +420 602 241 278
email: vladimir.apltauer@meffert.cz

Martin Kašpar
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – VÝCHOD

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Petr Mistoler
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – JIHOZÁPAD

mob. +420 602 221 209
email: petr.mistoler@meffert.cz

tel.   +420 601 084 627

email: meffert@meffert.cz

Stanislav Müller
Vedoucí regionálního prodeje Morava – JIH

tel.   +420 601 084 629
email: stanislav.muller@meffert.cz

Monika Viciánová
Externí vedoucí regionálního prodeje Slovensko

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Pavel Kabíček DiS.
Vedoucí logistiky

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Jak pracujeme?

Zajišťujeme rychlé dodání

Naše rozlehlé sklady jsou domovem všech našich produktů. Proto nemusíte zdlouhavě čekat na dodání. Do druhého dne už je zásilka na cestě k vám. Individuální zakázky dodáváme během pár dnů.

Mícháme odstíny na míru

Pracujeme se speciálními míchacími automaty. Protože je řídí počítač, jsou velice přesné. Díky tomu vám připravíme jedinečný odstín přesně podle vašich představ.

Používáme ColorStudio

ColorStudio nám umožňuje vytvořit vizualizaci barevného řešení fasády, nebo interiéru během několika minut. Výsledek je realistický a nabízí tvorbu vlastních odstínů, textur nebo ukázkových projektů.

Provádíme technické poradenství

Posoudíme objekt před zahájením realizace a navrhneme vhodné materiály a řešení přímo pro vás.

Poskytujeme školení

Provádíme odborná školení ke všem našim produktům a systémovým řešením sortimentu. Školení probíhá přímo v naší firmě Meffert. Na konci získáte Osvědčení o proškolení.

Dozorujeme na stavbách

Nejste si jisti, že povrchová úprava omítky je prováděna správně? Osobně se na stavbu dostavíme a zkontrolujeme správnost počínání. Předcházíme tak případným chybám.