Meffert

Meffert Therm TERCA wool - ETICS s cihelným páskem

Zateplovací systém Meffert Therm EPS F využívá jako izolant tepelně-izolační desky z bílého, nebo šedého stabilizovaného expandovaného polystyrenu. Tento systém je vhodný pro snadné zateplení většiny objektů - od rodinných domů, přes bytové a panelové domy až po průmyslové objekty. Konkrétní návrh skladby systému s vhodnou finální omítkou Vám podle Vašich individuálních požadavků rádi navrhneme.

*VARIANTY MATERIÁLŮ – doporučená nabídka materiálů napříč značkami

*POMOCNÉ PRODUKTY

*DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

pracovní postup a materiály:

lepení a izolanty:

 
Vybraný druh lepidla se aplikuje na rovný, nosný a připravený podklad. Všechny izolanty je nutné lepit celoplošně. Doporučujeme aplikaci lepidla zubovým hladítkem se zubem min. 10 mm. Celoplošná forma lepení není vhodná pro vyrovnávání podkladu – vyrovnání podkladu musí být provedeno samostatnou pracovní operací před lepením.

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

mechanické upevnění:

 
Hmoždinky se instalují vždy formou povrchové montáže přes armovací tkaninu. Talířové hmoždinky musí mít průměr talířku min. 60 mm. Pro kotvení je možné použít talířové hmoždinky uvedené v aktuálním ETA, nebo i jiné hmoždinky, avšak splňující v ETA uvedené parametry. Při návrhu kotvení je nutné, zohlednit plošnou hmotnost použitého obkladu a účinky sání větru formou statického výpočtu, který určí vhodný návrh mechanického upevnění. Aplikace armovací („pancéřové“) tkaniny se provádí v jedné vrstvě, uložením do předem nataženého stěrkového lože. Armovací tkanina se instaluje se vzájemnými přesahy min. 100 mm. V některých případech (vyrovnání povrchu s instalovanými hmoždinkami) se může volitelně aplikovat druhá vrstva výztužné tkaniny Vertex R131 A 101 (162 g/m2, 3,5 x 3,5 mm).

základní vrstva:

 
Stěrkové hmoty se nanáší, po jejich smísení s vodou, na povrch izolantu. Hmoždinky je vhodné usazovat do nezatuhlé stěrkové hmoty. Talíře osazených hmoždinek se následně zatřou do roviny vnějšího líce výztužné vrstvy používanou stěrkovou hmotou. Při osazování hmoždinek přes výztužnou síťovinu je přípustné tyto hmoždinky instalovat pouze formou povrchové montáže.

varianty MATERIÁLů:

Sklotextilní síťovina R131

Pancéřová tkanina R267


düfa Lepicí a stěrková hmota A – LHA

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

lepení obkladových pásků:

 
Lepení obkladových pásků se provádí na dostatečně vyzrálou základní vrstvu. Lepidlo nanášíme na podklad, nebo na obklad vždy celoplošně, nejlépe zubovou stěrkou. Při lepení nesmí vznikat pod obkladem výrazné vzduchové dutiny a lepidlo se nesmí dostávat do spár.

varianty MATERIÁLů:

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

spárování obklADOVÝCH PÁSKŮ:

 
Spárování obkladu se provádí pomocí spárovací malty Polyblend S až po dokonalém vytvrdnutí lepidla. Spárovací hmotu připravíme do konzistence podle zvoleného způsobu spárování. Spárování (tvar výplně spáry) musí být provedeno tak, aby neumožňovalo zachycování srážkové vody a nečistot v místě spáry. Podrobný postup lepení a spárování obkladových pásků je předmětem samostatného návodu, který je k systému Terca – Meffert Therm.
 

varianty MATERIÁLů:

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

Obkladové pásky:

 
Obkladové pásky jsou jako cihlový obklad oblíbený dekorativní prvek se širokou škálou barev od světlé až po antracitovou, nejste tak rozhodně limitováni tradiční barvou cihel. Volit můžete i z různých povrchů od hladkého (Terca Klinker) až po rustikální (Terca ražené), který je k nerozeznání od cihlového zdiva. Docílíte tak požadovaného a jedinečného vzhledu. I proto cihlová fasáda v posledních letech získává na oblibě. Důvodem není pouze estetický vzhled, ale také mnoho užitečných vlastností, jako jsou např. bezúdržnost, stálobarevnost a neomezená životnost. Navíc dodá vašemu domu osobitý styl. K obkladovým páskům se též vyrábějí rohové pásky, které v kombinaci s plochým páskem vytvoří vzhled pravé cihlové fasády.
 
Obkladové pásky Terca ražené:
Vyrábějí se řezáním z lícových cihel ražených a jejich tloušťka je v rozmezí 18 – 23 mm. Obkladové pásky představují jednodušší variantu, jak dosáhnout vzhledu cihlového zdiva. Obkladové pásky můžeme lepit přímo na omítnutý podklad nebo také na zateplovací systém.
 
Obkladové pásky Klinker:
Vyrábějí se strojově, tažením keramické hmoty a odřezáváním na jednotlivé kusy. Pásky jsou proto rozměrově přesné a jejich tloušťka je pouhých 9 mm nebo 14 mm. Hlavní charakteristikou je velice nízká nasákavost a hmotnost.

POMOCNÉ PRODUKTY:

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ:

možná kombinace s omítkami meffert:

 
Fasády s obkladovými pásky je možné systémově kombinovat s využitím certifikovaných skladeb zateplovacích systémů Meffert Therm EPS F (s polystyrenovým izolantem), nebo Meffert Therm WOOL (s MW izolantem s podélným vláknem). Celou fasádu, bez ohledu na druh povrchové úpravy, je tak možné realizovat v certifikované skladbě jednoho výrobce. Omítkové penetrace zlepšují přídržnost omítek a usnadňují jejich aplikaci. Dodávané penetrace jsou vždy systémové – tj. respektují druh použité finální omítky a její pojivovou bázi.

klasické pastovité omítky meffert:

 
Pastovité omítky Meffert jsou dodávány na silikonové, silikátové, siloxanové, nebo akrylátové bázi, v různých zrnitostech a strukturách, vždy s možností barevného tónování do široké škály odstínů. Umožňují proto vytvořit standardní povrch, nebo individuální design ploch doplňujících povrch s obkladovými pásky. Doporučujeme vyžádat si vzorky omítek ve zvoleném designu.

designové omítky meffert:

 
Pro úpravu designových doplňkových ploch je možné využít řadu speciálních kreativních materiálů, umožňujících vytvoření individuálních struktur povrchu, nebo imitujících povrchy betonu, dřeva, či jiných ploch. Doporučujeme vyžádat si vzorky omítek ve zvoleném designu. Tento dokument má pouze informační charakter a je určen pro obecné seznámení se systémem Terca – Meffert Therm.

OSTATNÍ INFORMACE K SYSTÉMU

Certifikát

 

Leták

REFERENCE

Potřebujete poradit?
Vyberte si svého odborníka!

Lukáš Holčák
Obchodní ředitel

mob.   +420 602 118 803
email: lukas.holcak@meffert.cz

Jiří Davídek
Vedoucí regionálního prodeje Praha a střední Čechy

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Milan Nešpor
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVER

mob. +420 724 219 537
email: milan.nespor@meffert.cz

Vladimír Apltauer
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVEROZÁPAD

mob: +420 602 241 278
email: vladimir.apltauer@meffert.cz

Martin Kašpar
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – VÝCHOD

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Petr Mistoler
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – JIHOZÁPAD

mob. +420 602 221 209
email: petr.mistoler@meffert.cz

tel.   +420 601 084 627

email: meffert@meffert.cz

Stanislav Müller
Vedoucí regionálního prodeje Morava – JIH

tel.   +420 601 084 629
email: stanislav.muller@meffert.cz

Monika Viciánová
Externí vedoucí regionálního prodeje Slovensko

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Pavel Kabíček DiS.
Vedoucí logistiky

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Jak pracujeme?

Zajišťujeme rychlé dodání

Naše rozlehlé sklady jsou domovem všech našich produktů. Proto nemusíte zdlouhavě čekat na dodání. Do druhého dne už je zásilka na cestě k vám. Individuální zakázky dodáváme během pár dnů.

Mícháme odstíny na míru

Pracujeme se speciálními míchacími automaty. Protože je řídí počítač, jsou velice přesné. Díky tomu vám připravíme jedinečný odstín přesně podle vašich představ.

Používáme ColorStudio

ColorStudio nám umožňuje vytvořit vizualizaci barevného řešení fasády, nebo interiéru během několika minut. Výsledek je realistický a nabízí tvorbu vlastních odstínů, textur nebo ukázkových projektů.

Provádíme technické poradenství

Posoudíme objekt před zahájením realizace a navrhneme vhodné materiály a řešení přímo pro vás.

Poskytujeme školení

Provádíme odborná školení ke všem našim produktům a systémovým řešením sortimentu. Školení probíhá přímo v naší firmě Meffert. Na konci získáte Osvědčení o proškolení.

Dozorujeme na stavbách

Nejste si jisti, že povrchová úprava omítky je prováděna správně? Osobně se na stavbu dostavíme a zkontrolujeme správnost počínání. Předcházíme tak případným chybám.