Meffert

Kalendář školení

Rádi bychom Vám představili kalendář online školení, na které se můžete v průběhu roku přihlašovat a kde Vás seznámíme s našimi produkty a systémy. Tento způsob významně ulehčí informovanost o sortumentu Meffert. Náš technický školící tým má praxi ve stavebním průmyslu přes 25 let a díky nim se dozvíte mimo jiné o legislativních nástrahách nebo o technických komplikacích, které mohou na stavbě nastat. Více informací o jednotlivých školení naleznete níže.

Nová školení: 

27. 2. 2024 – Sortiment finálních omítek düfa a PTC

Obsah školení: 

 • Funkce finálních omítek pro ochranu fasád
 • Vliv druhu pojiva na vlastnosti omítek
 • Vhodnost typů omítek dle způsobu zatížení
 • Seznámení se sortimentem omítek düfa a ProfiTec

UPLYNULÁ školení:

ETICS Meffert Therm TERCA s obkladovými pásky

 • Seznámení s aktuálními legislativními požadavky
 • Seznámení s vlastnostmi cihelných obkladových pásků TERCA
 • Představení obkladových pásků TERCA, možnosti dekorů a spárování

VÝHODY LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH HMOT V SILE

 • Výhody lepicích a stěrkových hmot
  v sile
 • Možnosti úspor
 • Objednávací proces

NÁTĚRY NA DŘEVO

 • Specifické vlastnosti dřeva
 • Požadované vlastnosti nátěrů na dřevo
 • Mechanismy ochrany jednotlivých typů nátěrů na dřevo
 • Nejpoužívanější materiály pro ochranu dřeva v sortimentu Meffert ČR

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) MEFFERT THERM​

 • Druhy systémových skladeb zateplovacích systémů
 • Způsoby certifikace zateplovacích systémů
 • Představení zateplovacích systémů Meffert ČR
 • Osvědčování prováděcích firem

FASÁDNÍ BARVY

 • Funkce fasádních nátěrů
 • Nejpoužívanější pojivové báze fasádních barev a jejich vlastnosti
 • Volbu vhodných typů nátěrů 
 • Možnosti barevného tónování
 • Nejprodávanějšími fasádními barvami v sérii düfa a ProfiTec

interiérové nátěry

 • Vlastnosti interiérových nátěrů
 • Specifikace interiérových nátěrů dle normy EN 13 300
 • Volba vhodných typů nátěrů podle předpokládaného zatížení povrchu
 • Představení materiálů systému ProfiTec RATIO pro ekonomickou aplikaci velkých ploch

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY MEFFERT ČR S OBKLADOVÝMI PÁSKY

 • Aktuální legislativní požadavky 
 • Zateplovací systémy Meffert ČR s obkladovými pásky
 • Představení nových typů a dekorů
 • Používaná systémová skladba 
 
 

VÝHODY
PIR IZOLACÍ

 • Charakter PIR izolací
 • Výhody PIR izolantů oproti dalším izolantům používaných v oblasti ETICS
 • Technologie aplikace ETICS s PIR izolanty

VÝHODY LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH HMOT V SILE

 • Výhody lepicích a stěrkových hmot
  v sile
 • Možnosti úspor
 • Objednávací proces