Zdvojování ETICS

files/Meffert/etics/ren204.png

Zdvojování stávajících zateplovacích systémů    

logo.png SVT 5329    

              

Meffert Therm RENOSAN je systémovým řešením vyvinutým za účelem zdvojování zateplovacích systémů. Tento systém se provádí v případě revitalizace stávajících kontaktních zateplovacích systémů ETICS, kdy původní tloušťka izolantu nesplňuje tepelně technické požadavky. 
 
 
Dalším důvodem použitím Meffert Therm RENOSAN může být nutnost sanovat poškozený zateplovací systém, který zároveň nesplňuje tepelně-izolační požadavky. Vlastník nemovitosti může provést opravu zateplovacího systému nebo zároveň s opravou dodatečně zvýšit tloušťku izolantu nakotvením nové izolační vrstvy.
 
 
Výsledná kvalitně provedená sanace je velmi rychlá, nevyžaduje nadstandardní dovednosti, či nástrojové vybavení stavební firmy a není nutná demontáž původního zateplovacího systému, tedy ani jeho složitá likvidace.
 
 
Typ kotvy:                                   Spiral Anksys  SA15+
Typ expanzní hmoty:                    Spiral Anksys Foam SAF
Typ izolace:                                 EPS/PIR/XPS
Tloušťka izolace:                          50 - 200 mm
Smykové zatížení:                        0,06 kN/kotva SA15+
Doporučená kotevní hloubka:        dle specifikace
Doporučená spotřeba kotev:         dle specifikace