Zateplovací systémy Meffert ČR

Zateplovací systémy

Kvalitní zateplení fasády zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti obvodových stěn a výrazně tak snižuje náklady na vytápění a chlazení objektů. Zateplený povrch je výrazně více zatížen klimatickými vlivy a slunečním zářením, než běžná nezateplená fasáda, protože nedochází k ochlazování povrchu odvodem tepla do stavební konstrukce – teploty na povrchu zateplených fasád mohou dosahovat i více než 60 oC.

Zateplení fasády

Zateplení fasády je možné provést i aplikací duální termoizolační omítky Sanaver Duo , která se aplikuje v tloušťkách 2-4 cm a zajišťuje významný nárůst tepelně-izolačních vlastností stěn i tam, kde nelze kontaktní zateplovací systémy s velkými tloušťkami izolantu použít – např. na historických objektech, nebo stěnách se zvýšenou vlhkostí. Novinkou v kvalitě zateplování je tzv. zdvojené zateplování. Pro předchozí úpravu povrchů si přečtěte, co je potřeba udělat v rámci sanace zdiva.

Zateplovací systémy düfa Therm

Meffert ČR spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem vnějších kontaktních systémů pro zateplení fasády (ETICS). Nabízíme zateplovací systémy s polystyrenovým a minerálním izolantem, doplněné širokým spektrem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu.

Tyto zateplovací systémy je možné použít pro dodatečné zateplení fasády starších objektů – panelových domů, rodinných domků, průmyslových objektů i pro zateplení novostaveb. Jednotlivé prvky zateplovacího systému nabízíme také v našem e-shopu.

Zateplení fasády - certifikované zateplovací systémy

Kvalita dodávaných systémů je dlouhodobě ověřována a certifikována nejen dle povinných legislativních předpisů (ETAG 004), ale i celou řadou nepovinných zkoušek a testů. O kvalitě vypovídá i fakt, že společnost Meffert ČR byla jedním z prvních držitelů prestižního ocenění svých systémů tzv. „Kvalitativní třídou A“, kterou na základě celé řady doplňujících zkoušek uděluje Cech pro zateplování budov.

K našim systémům pro zateplení fasády dodáváme i kompletní příslušenství pro montáž a zajišťujeme odborná školení provádějících firem. Provádíme také posouzení stavu objektů před zateplením, navrhujeme optimální skladbu systému pro konkrétní objekt a spolupodílíme se na kontrolním servisu během aplikace systémů. Vše podřizujeme hlavnímu cíli: dlouhodobému a bezproblémovému fungování aplikovaných systémů.

Zajišťujeme rovněž řešení pro regeneraci starších zateplovacích systémů či běžných fasád např. v případě jejich biologického napadení.

Čím zateplit dům, byt či bytovku?

Z tohoto důvodu je nutné věnovat výběru zateplovacího systému velkou pozornost a používat nejlépe vysoce kvalitní, certifikované systémy zateplení fasády. Nejpoužívanější jsou systémy s polystyrénovým izolantem (např. düfa Therm EPS F) nebo s izolantem z minerální vaty (düfa Therm Wool). Povrchová úprava všech zateplovacích systémů je prováděna tenkovrstvými akrylátovým, nebo silikonovými omítkami, které s vlastnostmi systémů optimálně korespondují.

Tip: před volbou daného zateplovacího systému nebo materiálu na zateplování fasád vždy proveďte pečlivé technické posouzení stěn. Nezapomeňte také zohlednit individuální požadavky a potřeby rekonstruovaného objektu i investora zateplení.