Zateplení interiérů

Vnitřní zateplení budov

Vnitřní zateplení přichází na scénu v momentě, kdy z nějakého důvodu nemůžeme zateplit fasádu zvenčí. Tento problém vyvstává u fasád s členitými povrchy – tedy v případě, kdy jsou fasády zdobeny štuky, vlysy a podobně. I u takových fasád je ale potřeba zachovat tepelnou izolaci , aby nedocházelo k únikům cenné energie.

Co má předcházet vnitřnímu zateplení?

K vnitřnímu zateplení je nutné využít zcela odlišných systémů, než jaké jsou běžné při zateplování fasády. Pro zateplení domu ze strany interiéru je nutné použít k tomu určené komponenty i materiály. Důležitou roli zde hraje i předchozí posouzení konstrukce budovy a zjištění míry kondenzující se kapaliny.

Tip na vnitřní zateplení

V případě, že nemůžete či vhodné aplikovat zateplovací systémy venkovního nebo vnitřního zateplení, použijte speciální duální omítky Sanaver DUO.