Zateplování fasád

Zateplování fasád – jaké systémy využijete?

Zateplení fasád z důvodu zlepšení tepelně-izolačních vlastností stěn je jedním z nejčastějších důvodů provádění rekonstrukcí celých objektů, či samostatných stěn. Dle charakteru objektu a stavu stěn je možné použít tzv. kontaktní zateplovací systémy, využívající obvykle polystyrenové, nebo minerální deskové izolanty. Většinou jsou uchycované na stěny kombinací lepení a kotvení talířovými hmoždinkami, s následným přestěrkováním a aplikací finální omítkoviny, která při zateplování fasád zajistí požadovaný vzhled i ochranu všech podkladních vrstev.

Zateplení fasád – kdy nemůžete použít klasický způsob?

V některých případech však není možné tento typ zateplení fasády použít, například v případě zvýšené vlhkosti stěn, extrémně členitých fasád či historických objektů pod památkovým dohledem. V takových případech je možnou variantou aplikace speciálních minerálních jádrových omítek, které zajišťují rychlý odvod vlhkosti z podkladu, eliminují i případný prostup solí a zároveň výrazně přispívají ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností stěn.

Volba daného zateplvacího systému, či materiálu, na zateplování fasád by vždy měla být podmíněna pečlivým technickým posouzením stěn a zohlednit individuální požadavky a potřeby objektu i investora.

 

Kontakty