Vizualizace fasád a interiérů

Pomocí specializovaného vizualizačního softwaru lze na zaslaných snímcích interiérů, fasád, či jiných prvků simulovat reálnou barevnost, případně i strukturu budoucí povrchové úpravy.

Lze tak předem zvážit vhodnost daného barevného řešení či vybrat optimální barevné kombinace, s ohledem na okolní zástavbu či vybavení interiéru.

(text souhlasu)