Systémy na dřevostavby

düfa Therm Holzbau

 
Společnost Meffert ČR spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) pro odborné zpracovatele. Nabízí systémy s polystyrénovým a minerálním izolantem, doplněné širokým spektrem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu.
 
Další certifikovaný fasádní systém určený na dřevostavby s podkladními deskami STEICO nebo PAVATEX se nazývá düfa Therm Holzbau.
 
Systém je odzkoušen na vhodnost vrchních vrstev z hlediska soudržnosti, tak i z hlediska paropropustnosti.

Proč zateplovat ?

zateplení domu = návratná investice
• možnost úspor 30 – 50 % nákladů na vytápění
• zvýšení tepelné pohody v místnostech
• omezení vzniku plísní
• prodloužení životnosti fasády
• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce
 

1. Příprava podkladu 

Podklad pro aplikaci na zateplovací systémy (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval tyto podmínky:
• rovinnost ( odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu )
• čistota podkladu ( odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
• vyhovující vlhkost podkladu
• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat – nejlépe štětkou, vhodným způsobem sanovat vady podkladu).
 

2. Základní vrstva a její výztuž 

 
Základní vrstva je důležitá pro mechanickou odolnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením
základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy.
zs%206.PNG

3. Povrchová úprava 

 
Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní).
Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem nebo válečkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.
 
Tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému.
Přehřívání povrchu zateplovacího systému může způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se nedoporučují odstíny s HBW  30. Vhodnost vybraného odstínu konzultujte s dodavatelem.