Speciální úpravy povrchu

Nátěry proti graffiti – antigraffiti systém PSS20

Meffert ČR je výhradním dodavatelem špičkových a ojedinělých antigraffiti produktů a produktů pro ochranu povrchu stavebních materiálů společnosti PSS. Jde o přípravky, které je možné používat samostatně i ve vysoce funkčních systémech. Společným jmenovatelem antigraffiti ochrany pomocí přípravků PSS je neviditelnost ochrany a možnost použití i na cenných historických, či památkově chráněných objektech.

Plně odstranitelná - dočasná antigraffiti ochrana PSS20

Přípravek PSS20  je jediný přípravek na světě, který umožňuje plně odstranitelnou a zároveň neviditelnou ochranu podkladu před graffiti i nečistotami. Je tak díky svým vlastnostem vhodný i pro fasády památkově chráněných objektů, protože je kdykoliv z povrchu snadno a zcela odstranitelný a neznehodnocuje cenné podklady. Přípravek PSS20 se skládá z rostlinných polysacharidů (škrobů) a vody. Tvoří velmi tenký a neviditelný přírodní ochranný film, který nijak nemění barvu ani lesk chráněného podkladu, ale zároveň ho chrání. PSS20 plně propouští vodní páry a nijak neomezuje paropropustné vlastnosti podkladu. Hodí se k aplikaci na vertikální plochy a všechny druhy stavebních materiálů a kovů. Čištění povrchu se provádí bez použití chemických čističů, pouze proudem horké vody.

Permanentní – trvalá ochrana podkladu před znečištěním

Prostředek na impregnaci podkladu Faceal Oleo je trvalá ochrana porézních stavebních materiálů proti všem druhům nečistot s obsahem vody, či mastnoty a olejů. Faceal Oleo na impregnovaném povrchu nevytváří žádný film, působí aktivně na vnitřní straně pórů stavebních materiálů - proto povrch opticky nijak nemění. Ošetřený materiál se stává odolný vůči nežádoucímu vnikání vody, nečistot, olejů, mastnoty, atd., umožňuje velmi snadné čištění ochráněných povrchů a prodlužuje jejich životnost.

Permanentní – trvalá ochrana podkladu před znečištěním a graffiti

Aktivní nanočástice impregnace působí na vnitřní straně pórů stavebních materiálů, na povrchu chráněného materiálu tak není žádný viditelný film. Nanočástice zabraňují tomu, aby se nečistoty, či spreje a barvy, byly schopny s ošetřeným povrchem chemicky spojit, či pronikly dovnitř materiálu. Ať se jedná o žvýkačky na podlaze, graffiti na fasádě, nečistoty, nebo ptačí trus na střeše, povrchy ošetřené Faceal Oleo HD se výrazně méně špiní a případné znečištění odstraníte nepoměrně snadněji a tudíž levněji – a to i na mechanicky zatíženém podkladu, např. podlaze, či zámkové dlažbě. Zároveň použitím Faceal Oleo HD výrazně prodloužíte životnost chráněného materiálu.

Jak odstranit graffiti

V případě poškození fasády nástřikem graffiti, vytvořením tzv. tagů fixem, případně jiným znečištěním, je nutné postupovat dle použitého způsobu ochrany podkladu. Podklady ošetřené přípravkem PSS20 postačí omýt proudem horké vody a ochranou vrstvu PSS20 vzápětí obnovit. Povrchy ošetřené přípravky Faceal Oleo a Faceal Oleo HD je možné omýt vodou, či za použití speciálních odstraňovačů graffiti. Ochranná vrstva se obnovovat nemusí, je trvalá.

  • Potřebujete grafitti snadno odstranit i z historického objektu? → volte antigraffiti ochranu PSS20
  • Potřebujete trvalou ochranu před nečistotami? → volte impregnaci Faceal Oleo
  • Potřebujete trvalou ochranu před nečistotami a graffiti? → volte impregnaci Faceal Oleo HD