Školení - odborná, praktická

Plné využití nadstandardní kvality a možností dodávaných materiálů je podmíněno jejich správnou aplikací. 

Společnost Meffert ČR proto nabízí a zajišťuje odborná školení ke všem produktům i systémovým řešením dodávaného sortimentu. V některých případech, u specializovaných produktů, je zaškolení realizátorů i podmínkou před vlastní aplikací. 

Školení mohou probíhat ve školících prostorách v sídle firmy Meffert ČR, kde je kromě projekční techniky pro teoretickou část programu i cvičná aplikační stěna pro praktické aplikace, nebo mohou probíhat i v prostorách zákazníků, firem, nebo i v terénu – přímo "na lešení". 

V případě zájmu je absolventům školení (jednotlivcům, nebo firmám) vystaveno "Osvědčení o proškolení" pro danou oblast sortimentu.

(text souhlasu)