Sanace poškozených ETICS

files/Meffert/etics/ren202.png

Dodatečné kotvení zateplovacích systémů - Meffert Therm RENOSAN

Technologie Spiral Anksys jsou certifikovány pro dodatečné kotvení a sanaci pro stávající zateplovací systémy. V rámci certifikace byly testovány na smyková i kombinovaná zatížení, včetně simulace sání větru (UPLIFT test dle ETAG 004) a to v případech, kdy selže lepící vrstva zateplovacího systému , tedy při 0% lepení plochy izolantu.


Injektovanou montáží lze účinně a vysoce efektivně sanovat vady zateplovacích systémů, čímž lze obnovit přídržnost rizikových souvrství. Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad  s využitím technologie Spiral Anksys umožní zachovat funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, bez rizika škod na majetku a zdraví.


Dokotvení systému s porušenou soudržností jednotlivých vrstev lze prodloužit jeho funkci minimálně o původně stanovenou dobu 25 let.

 

Typ kotvy:                                   Spiral Anksys  SA15+
Typ expanzní hmoty:                    Spiral Anksys Foam SAF
Typ izolace:                                 EPS/PIR/XPS
Tloušťka izolace:                          50 - 200 mm
Smykové zatížení:                        0,28 kN/kotva SA15+
Doporučená kotevní hloubka:        dle specifikace
Doporučená spotřeba kotev:         dle specifikace