SUS odstraňovač plísní a spor

SUS odstraňovač plísní a spor

  • Balení: 0,50 l - 2,50 l
Původní název
SuS Schimmelpilz-und Sporenvernichter

SUS je nově vyvinutá kombinace účinných látek redstone, která likviduje mycely a nyní dokonce i spory na površích všeho druhu a zajišťuje důkladnou dezinfekci. Aplikuje se v neředěném množství jednoduše pomocí ručního rozprašovače. U běžně se vyskytujících koncentrací plísní a spor je potřeba 20 minut, aby se dostavil kýžený výsledek: plísně (mycely a spory) jsou zničeny, a dokonce je deaktivováno mnoho bakterií, mykotoxinů a alergenů. V případě velké koncentrace plísní a spor je potřeba ke spolehlivému účinku až 2 hodin.

Všestranné použití


Díky zdravotní nezávadnosti lze SUS použít ve všech budovách, resp. pracovních oblastech, v bytech, podnikových místnostech, v průmyslu a dokonce i v potravinářství.

Pozor!

Před použitím SUS je nutno zjistit samotné příčiny vzniku plísně a existence spor. Použití ASN podporuje likvidaci plísní, avšak v žádném případě nenahrazuje odstranění příčin vzniku plísní. Kontaminovaný materiál je nutno likvidovat.

Máte zájem o produkt nebo chcete položit dotaz?