POSUZOVÁNÍ STAVU PODKLADU

Stav podkladu je zcela zásadní pro jakoukoliv následující povrchovou úpravu a její životnost, ať jde o nátěr fasády, podlahy, ocelové konstrukce, dřeva či jakékoliv jiné plochy. 

Podklad musí být v takovém stavu, aby dokázal dlouhodobě nést následné povrchové úpravy a zároveň může jeho stav přímým způsobem ovlivňovat volbu možných povrchových úprav. 

U každého druhu podkladu je posuzována řada charakteristických parametrů, na základě kterých je možné následně upřesnit, či modifikovat technologii povrchových úprav.

(text souhlasu)