Pomocné způsoby zateplení

files/Meffert/etics/obr20sanaver.png

Sanaver Duo

MULTIFUNKČNÍ DUÁLNÍ OMÍTKA

V mnoha případech je nutné technologicky řešit zlepšení tepelně-izolačních vlastností stěn, zasažených zvýšenou vlhkostí, a to jak z exteriérové, tak i z interiérové strany objektu. Příčinou zvýšené vlhkosti může být nefunkční vodorovná hydroizolace stěn, případně vnikání srážkové vody do zdiva, nebo i kondenzace vlhkosti na povrchu stěn v interiérech v místě tepelných mostů.
V případě, že není možné či vhodné aplikovat systémy venkovního nebo vnitřního zateplení, je optimální použít speciální duální mítkoviny Sanaver DUO.
 
Proč?
Sanaver DUO jako multifunkční duální omítka v sobě spojuje dvě vlastnosti:
 
• schopnost velmi rychlého odvodu vodních par z podkladu ( μ ≤ 9 )
• výrazné zvýšení tepelně-izolačních vlastností zdiva ( = cca 0,09 W/mK )

 
Díky vyvážené kombinaci těchto vlastností je možné významně zlepšit tepelně-izolační
vlastnosti stěny při současném umožnění rychlého odvodu vodních par ze stěny.
 
• Omítku Sanaver DUO je možné, dle potřeby, aplikovat z interiérové i exteriérové strany stěn, příp. i z obou stran.
 
• Povrchovou úpravu je vhodné provést systémovými silikátovými nátěry z nabídky společnosti Meffert ČR, aby byla maximálně zachována schopnost vysoké difuze vodních par.
 
• Povrch exteriérových stěn je tak chráněn proti vnikání vnější, např. srážkové vlhkosti, zároveň je zateplen.
 
• Povrchová teplota interiérových stěn při aplikaci zevnitř se zvyšuje a tím se zabrání kondenzaci vlhkosti na jejím povrchu – je tak omezen výskyt a růst plísní v interiéru.