Podzimní počasí a jeho vliv na materiály

 

Sledujete počasí? Ne? Tak začněte!!! A sledujte nejen teplotu, ale i vzdušnou vlhkost!

Podzimní počasí, charakteristické nízkými teplotami, častými dešti a vysokou vzdušnou vlhkostí, zásadním způsobem ovlivňuje rychlost zasychání stavebních materiálů používaných na fasádách a tím i rychlost získání jejich odolnosti vůči dešti. Drtivá většina stavebních materiálů, zejména nátěrů a omítek, obsahuje vodu a svých funkčních vlastností dosahují až po zaschnutí - tj. po odparu obsažené vody. Jde o standardní fyzikální děj, který platí zcela stejně pro všechny výrobky i všechny výrobce. Je nutné si uvědomit, že běžná vzdušná vlhkost přes rok je kolem 40-60%, zatímco v podzimních měsících se může po celý den pohybovat kolem 80 - 95%. Za této vlhkosti materiály nejsou schopny zaschnout ani po několika dnech a i při relativně vysokých teplotách!!  Rychlost zasychání je ovlivněna hlavně dvojicí faktorů:  druhem a stavem podkladu, tj. jeho vlastní savostí a povrchovou teplotou, a dále okolními klimatickými podmínkami. Omítky a nátěry aplikované na povrch zateplovacích systémů proto zasychají ještě výrazně pomaleji, než na aplikované na nezateplené stěny. Důvodem je nižší povrchová teplota zateplených fasád (jejich povrch není ohříván teplem unikajícím z objektu) a omezená savost tenké vrstvy základní výztužné vrstvy. Chcete-li tedy aplikovat fasády ještě v podzimních měsících, bez rizika jejich poškození deštěm, doporučujeme kvalitně zaplachtovat lešení, sledovat dlouhodobý vývoj počasí a počítat s delší dobou zasychání.

Samostatnou kapitolou je pak příchod teplot pod bodem mrazu. Ale o tom zase příště J

 

 

(text souhlasu)