Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Meffert

 

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Meffert

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012853

Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.