Penetrace, úpravy podkladů


Hloubková penetrace zmenšuje spotřebu barev

Hloubkové penetrace pronikají až několik milimetrů do podkladu. Umožňují bezpečnou aplikaci dalších vrstev nátěrů. Penetrační nátěry zásadním způsobem ovlivňují kvalitu podkladu před dalšími povrchovými úpravami. Zejména před malováním, aplikací fasádních nátěrů a omítek a před nátěry betonu.

Penetrování vhodným přípravkem podklad zpevňuje, omezuje jeho savost a tím v interiéru i u fasády zmenšuje následnou spotřebu nátěrových hmot. Penetrace také výrazným způsobem zlepšují přídržnost dalších nátěrů a barev.

Pigmentované penetrace usnadňují natahování omítek

Pigmentované penetrace umožňují vytvoření ideálních kontaktních vrstev pro aplikaci syntetických omítek na různých podkladech, výrazným způsobem také zjednodušují a usnadňují natahování těchto omítek.

Umožňují také barevnou úpravu podkladu před následnou aplikací malířských, či fasádních barev. Upravují a opticky mění natíraný povrch, lze je natónovat do odstínů následně používaných povrchových úprav.

Pigmentované penetrace nejsou určeny pro sanaci poškozených a nesoudržných podkladů, pro tyto případy použijte nejprve vhodnou systémovou hloubkovou penetraci.

Penetrace düfa:

Penetrace řady düfa jsou určeny laickým i profesinálním zpracovatelům. Systémově jsou určeny pod povrchové úpravy řady düfa - pod malířské nátěry, pod fasádní nátěry, pod akrylátové a silikonové omítky a umožňují i univerzální sanaci poškozených podkladů. Jsou snadno zpracovatelné, s jednoduchou a bezproblémovou aplikovatelností.

Penetrace Profitec:

Penetrace Profitec jsou určeny zejména profesionálním zpracovatelům. Některé z penetrací jsou dodávány i ve formě koncentrátů, které výrazně šetří skladovací a přepravní náklady a umožňují vhodným naředěním volit intenzitu jejich penetračního účinku. Kromě obvyklých funkcí penetrací, tj. zpevnění podkladu a zrovnoměrnění jeho savosti, umožňuje široká paleta materiálů i řešení některých těžko odstranitelných vad podkladů - např. výskyt prasklin, lokální výskyt nedostatečně vyzrálých podkladů, atd. Penetrace ProfiTec jsou systémově určeny pod akrylátové, silikonové a silikátové barvy a omítky.

Penetrace Tex Color

Penetrace Tex Color jsou určeny profesionálům i občasným zpracovatelům a systémově doplňují skladbu produktů Tex Color - malířských a fasádních barev a omítek. Nabízí i speciální penetrace pro úpravu povrchu betonů, pro sanaci popraskaných omítek a pro eliminaci dalších vad podkladů.