Orientační tepelně-technické výpočty

V oblasti zateplování ( zateplení fasád i zateplování ze strany interiéru ) zajišťuje Meffert ČR předběžné orientační tepelně-technické výpočty, které nejen ověří správnou funkčnost navržených systémů, ale i umožní investorovi zvážit vhodnost daného řešení z pohledu finanční náročnosti i návratnosti. 

Výstup provedených simulací slouží jako přímý podklad pro projekční řešení realizací.

(text souhlasu)