Nátěry

Fasádní barvy chrání fasádu před vlivy počasí

Úprava povrchu fasády vhodným fasádním nátěrem je jedním z nejčastějších řešení pro nové i renovované fasády. Kvalitní a pro danou fasádu vhodně zvolený fasádní nátěr zajistí nejen požadovanou barevnost fasády, ale i dlouhodobou ochranu před deštěm, klimatickými vlivy.

Fasádní barva dokáže ovlivnit „špinivost“

Některé z fasádních barev obsahují i unikátní „Hybrid“ technologii, která zásadním způsobem omezuje špinivost povrchů natřených těmito fasádními barvami. Materiály jsou určeny pro přesné barevné tónování pomocí počítačem řízeného míchacího systému Meffert Color Mix, který nabízí širokou škálu stabilních barevných odstínů, nebo i pomocí tónovacích barev přímo zpracovateli.

Fasádní nátěry a antigraffiti

Druh zvolené fasádní barvy by měl odpovídat typu objektu, omítky i charakteru fasády. Vhodně zvolená fasádní barva může napomoci i při řešení některých problémů podkladu, např. zvýšené vlhkosti, prasklin. K dispozici je i řada přípravků pro antigraffiti ochranu povrchů. Volba optimálního fasádního nátěru pro daný objekt záleží na řadě faktorů. Pokud si nejste volbou jisti, rádi vám pomůžeme.