Měření vlhkosti podkladu

Vlhkost minerálních podkladů je jedním z nejdůležitějších parametrů pro povrchové úpravy, jak z pohledu jeho vhodnosti pro aplikaci, tak z pohledu volby druhu následných vrstev. 

Meffert ČR zajišťuje měření vlhkosti podkladu nedestruktivní formou několika typy měřících přístrojů, umožňujících přesné stanovení vlhkosti podkladu bez jeho poškození a to jak v jeho povrchových vrstvách, tak v hloubkách až do cca 40 cm. 

(text souhlasu)