Desky ClimaPlus

redstone - Clima Plus  

 logo.png SVT 3727

 
red%2010.jpgLehká deska z čistě přírodního materiálu o nízké hustotě zlepšuje hodnoty tepelné izolace a optimálně reguluje klima v místnosti a případnou kondenzaci vodních par. Její speciální vlastnosti umožňují současné zateplení stěn a jejich sanaci v případě napadení plísněmi, poškozením zkondenzovanou vodou či prostupem vlhkosti. Desku Clima Plus je možné použít i jako ideální obklad vnitřních stěn v objektech poškozených požárem a vodou. Deska díky své kapilární aktivitě umožňuje rychlý a intenzivní odvod vlhkosti z podkladového zdiva a jeho odpar do vzduchu v místnosti. 
 
Technické údaje:
Materiál                                                                            Křemičitan vápennatý 
Objemová hmotnost                                                           300 kg/m3 +/- 10%
Součinitel teplené vodivosti (hodnota pro výpočet)                λ= 0,062 W/mK
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1                        Nehořlavá, A1
pH                                                                                     cca 10,5
Faktor difuzního odporu                                                       µ = 4,61
Pevnost v ohybu (hodnota zlomu)                                         0,8 N/mm2
Pevnost v tlaku při 5% kompresi                                          0,85 N/mm2
Deformace 50% až 90% rel. vlhkosti vzduchu                       0,01 %
 

Při výrobě nejsou používána žádná minerální vlákna a škodliviny, jako formaldehyd, či freony. V běžném fungování, ani při případném požáru, nejsou z desky uvolňovány žádné toxické plyny či jiné škodliviny.

Oblasti použití:

  • Minerální deska Clima plus se používá k energeticky úspornému vnitřnímu zateplení vnějších stěn stavební konstrukce v kombinaci s požadavkem sanační úpravy. V případě požadavku samotného zateplení použijte desku redstone PURA. Vnitřní zateplení se používá všude tam, kde není možno zateplit vnější stranu stavební konstrukce (fasádu). Nejčastěji se jedná o památkově chráněné fasády, o originální fasády, sklepní prostory, individuální zateplení jednotlivých místností, kde není dostatek prostoru pro zateplení fasády, atd.
  • Minerální deska Clima plus zvyšuje povrchovou teplotu stěn a spolu s vysokou hodnotou pH  tak zabraňuje výskytu a růstu plísní – používá se jako vhodný sanační prostředek pro chladné, plísní zasažené interiérové stěny
  • Minerální deska Clima plus je vhodná pro aplikaci na vlhké stěny ( vlivem kondenzace vlhkosti na vnitřních stěnách, zemní vlhkosti, atd. ). Eliminuje účinně s tím spojené projevy – rozpad omítky, výskyt plísní, nepříjemný zápach, zdravotní problémy, atd. Příčinu provlhnutí a vhodnost řešení musí vždy posoudit odborník. stavební příčiny vad musí být předem odstraněny.

Zpracování

Aplikaci musí vždy předcházet počítačová simulace teplotní a vlhkostní bilance pro vytvářené souvrství, která určí vhodné tloušťky používaných desek v kombinaci s podkladovým zdivem. Počítačovou simulaci tepelně vlhkostních poměrů v konstrukci je možno provádět na vyžádání. 
 

Komponenty systému

Používejte výhradně systémové komponenty, které najdete v katalogu produktů redstone. Použití systémových komponentů je jednou ze záruk správné funkce systému vnitřního zateplení. Systémové komponenty tvořící srdce systému jsou kapilárně aktivní, lepidlo a tmel mají speciální recepturu garantující zpomalení odevzdání vody do podkladu a různé úmyslně nastavené faktory difuzního odporu. Před použitím jednotlivých komponentů se seznamte s informacemi v technických listech.