Cenové nabídky a kalkulace

Na základě Vámi dodaných informací Vám předložíme cenovou nabídku za požadovanou skladbu materiálů. Nabídka může být kalkulována na deklarovanou plochu popř. jako orientační cena za m2 technologie. 

U nabídky je důležité dbát na správně uvedenou spotřebu či vydatnost materiálu a v případě porovnávání různých nabídek na kvalitu jednotlivých produktů.

(text souhlasu)